Over het Stadscuratorium

Het stadscuratorium adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd over kunst in de openbare ruimte. De negen leden beslaan gezamenlijk een breed kennisveld van kunst, ruimtelijke ordening tot beheer van kunstwerken in de openbare ruimte. Samen vormen zij een netwerk van expertise en bevragen zij voortdurend de betekenis en definitie van het publieke domein. Met de aanstelling van het stadscuratorium geeft de Gemeente Amsterdam aan een sturende visie in de ontwikkeling van (kunst in) de openbare ruimte belangrijk te vinden.

Lees meer

Advies

Op zoek naar advies van het stadscuratorium over initiatieven in de openbare ruimte? Van projectontwikkelaar tot buurtbewoner, van ambtenaar tot kunstenaar; de commissie stelt haar expertise ter beschikking voor een breed scala aan vraagstukken.

Lees meer