Stadscuratorium Amsterdam logo
2020 - 839.202

6. Motie 839.20. Nadif c.s. Aanpak discriminatie (inclusieve openbare ruimte)