2023 - SCA.23.171

Bestratingspatronen Sol LeWitt

Stadsdeel Centrum vraagt het stadscuratorium om advies over de waarde van drie bestratingspatronen van de Amerikaanse kunstenaar Sol Lewitt. Het gaat om de in 2000 opgeleverde kunstwerken op het Markenplein, het Februariplein en het Koeriersterplein. Eind jaren negentig heeft het Amsterdams Fonds voor de Kunsten hiervoor opdracht gegeven aan LeWitt. Inmiddels is de sierbestrating aan (groot) onderhoud toe. SCA adviseert om gedegen onderzoek te doen, bij groot onderhoud het werk in de oorspronkelijke staat te herstellen.

Beeld: Mariet Dingemans