2024

Gevel-ornament, Hagedoornplein

Het voormalige schoolgebouw aan het Hagendoornplein maakt plaats voor nieuwbouw. Het gebouw bood behalve aan een werk van Han Gaon Lim plaats aan een gevelornament waarvan ook na intensief zoeken de maker en de status niet vast is komen te staan. De mogelijkheden voor opslag zijn zeer beperkt, aangezien er geen nieuwe bestemming in beeld is. Het Stadsdeel vraagt het SCA te beoordelen of hier sprake is van een kunstobject dan wel louter geveldecoratie, en of het permanent mag worden verwijderd dan wel moet worden opgeslagen.

Beeld: NL=US Art