2022 - SCA.22.130

Hartjesboom Waterlooplein

Voor een nieuwe Kunstwerk op het Waterlooplein is het advies van SCA gevraagd. Het gaat om een nieuwe versie van een kunstwerk dat hier eerder heeft gestaan. Echter vindt SCA het voorstel nog vrij onduidelijk. Hoewel de betrokkenheid van bewoners waardevol is, lijkt expertise van kunstexperts en ontwerpers te ontbreken. Wat is de betekenis van dit kunstwerk voor het Waterlooplein anno nu en in de toekomst?