2022 - SCA 22.125

Houthavens

Ontwerper Tjep heeft vier zeskantige torens van roestvrij staal ontworpen, genaamd de Air Cells, als ventilatieopeningen voor de Spaarndammertunnel in Park Houthaven. Hoewel het kunstwerk in 2015 is opgeleverd, adviseert SCA om het alsnog op te nemen in de collectie KiOR, omdat het momenteel nog niet onder Kunstbeheer/Kunstwacht valt.