Stadscuratorium Amsterdam logo
2023 - SCA.23.197

Leendert Pop, Weesperzijde

Inmiddels is de joodse geschiedenis van de Weesperzijdebuurt in de vergetelheid geraakt. De kade is in de zomer een van de strandstranden van de stad. Het beeldje van Leendert Pop, een initiatief van Henk en Louise Schiffmacher, kan op deze plek even in herinnering roepen dat ook in deze buurt een groot aantal bewoners de Duitse bezetting niet overleefd heeft. Het initiatief wordt gedragen door de buurt, de hoofdontwerper van de Weesperzijde is enthousiast en het stadsdeel is akkoord. SCA ondersteunt in principe dit particulier initiatief. SCA kan nog geen akkoord geven over het beeld omdat nog niet duidelijk is waar het precies geplaatst zal worden, en hoe: hoe de sokkel eruit ziet, hoe hoog deze is.