2022 - SCA.22.150

Lichtkunstwerk Lee Millerbrug

De Lee Millerbrug is onderdeel van een familie van bruggen op IJburg. De brug vormt een uitzonderlijke hoofdtoegang naar Strandeiland en het verder gelegen Buiteneiland, en is daarmee het eerste moment van thuiskomen en weggaan voor circa 20.000 toekomstige bewoners van IJburg en Amsterdam. Er is een plan van aanpak geschreven dat al behoorlijk ingekaderd is. Dat is deels begrijpelijk omdat het om een infrastructuur gaat met allerlei praktische en technische randvoorwaarden maar tegelijkertijd vraagt SCA zich af hoeveel artistieke ruimte er nog is.