Stadscuratorium Amsterdam logo
2022 - SCA.22.111

Mobilis

In opdracht van de gemeente Amsterdam bouwt Mobilis een ondergrondse parkeergarage onder de Singelgracht. Als onderdeel van de tender worden kunst en participatie geïntegreerd in het ontwikkelproject. Kunstmest ontwikkelt in opdracht van Mobilis hiervoor de invulling: het project Buitenstebinnen, waarin de verhalen van bewoners de inspiratie vormen voor muurschilderingen van Dewy Elsinga. Door middel van verschillende participatieve activiteiten wordt er een verbinding gemaakt tussen het boven- en ondergrondse.