2021 - SCA 21.077

Twee figuren

In deze aanvraag onderzoekt SCA de manier waarop twee verwaarloosde beelden van Hildo Krop een nieuw leven kunnen krijgen in de tuin van Museum De Dageraad, de nieuwe locatie van Museum Het Schip dat het verhaal vertelt van de Amsterdamse School.  

De aanvraag roept bij SCA vragen op, want: wat is de juiste wijze van herplaatsing? wiens eigendom zou het moeten zijn en wie is verantwoordelijk voor het restauratieplan?