Stadscuratorium Amsterdam logo
2023 - SCA.23.189

Onderdoorgang Spaklerweg

De aanvraag gaat over het toevoegen van een nieuw uit te voeren beeldend werk aan het arsenaal kunst in de openbare ruimte. Dit is van belang voor het toekomstige beheer van het werk. Het werk betreft een installatie/muurschildering aan de Spaklerweg onder het viaduct van de A10. Het werk roept echter vragen op met betrekking tot onderhoud. Daarnaast is het project een initiatief van een placemakingbedrijf en niet van een specifieke kunstenaar, en concludeert SCA het werk niet in aanmerking komt voor opname in het arsenaal van kunst in de openbare ruimte in Amsterdam.