2019

Prijsvraag landmark Sluisbuurt

De Sluisbuurt is een nieuw te ontwikkelen buurt op de punt van het Zeeburgereiland. De komende jaren zal hier gebouwd worden aan een wijk voor ca. 5500 woningen en een groot aantal voorzieningen. Momenteel is het gebied echter nog leeg. In de eerste periode, vanwege de beperkte ruimte in deze fase, zullen dat voornamelijk initiatieven zijn uit de buurt (zoals de naastgelegen Sportheldenbuurt), later kunnen ook grotere initiatieven uit de rest van de stad hier een plek vinden. De bedoeling is dat placemaking bottom-up plaatsvindt. Vooralsnog probeert de werkgroep Placemaking te sturen op een tijdelijk paviljoen waar plek is voor zowel de horecagelegenheid als het Living Lab van InHolland. Tot slot wil de werkgroep Placemaking als katalysator een prijsvraag starten voor een landmark in de Sluisbuurt.

Beeld: Arcam