2021 - SCA 21.066

REMBO

Dit advies heeft betrekking op het keramieken beeld REMBO dat sinds 2005 in het Rembrandtpark staat. Het moest een werk worden dat tegen een stootje kan, de kunstenaar heeft als integraal onderdeel van het werk het concept ontwikkeld dat beschadigingen van welke aard dan ook in brons uitgevoerd zullen worden. Zodoende zou het beeld in de loop van de tijd van een keramisch beeld in een bronzen beeld kunnen veranderen. De gemeente stemde destijds in met het reparatieplan. 

Maar wat zijn de vervolgstappen als de gemeente besluit de reparatie niet door te zetten terwijl het echt noodzakelijk is?