afbeelding uit adviesaanvraag
2022 - SCA 22.097

ROEF

De Stichting Stadvinderij wil daken benutten voor kunst, gemeenschapsactiviteiten en het bevragen van gentrificatie. Het project, genaamd Dis/Connect, omvat het organiseren van een expositie op meerdere locaties in Amsterdam Zuid Oost, waarbij eigenaren van vastgoed en projectontwikkelaars betrokken worden. SCA ondersteunt het voorstel en hoopt dat een ontwikkelsubsidie kan helpen bij de realisatie van de plannen.