2023 - SCA 21.053

Ruigoord: Oase van Verwondering

Deze aanvraag dient de totstandkoming van de viering van Ruigoord 50 jaar, met specifieke aandacht voor 8 kunstprojecten in de openbare ruimte. De kunstopdrachten zijn opgenomen in een groter geheel, dat geopend gaat worden tijdens het jubileumjaar. De aanvraag en onderbouwing van de kunstenaarsselectie voor het programma in de openbare ruimte van Ruigoord getuigt van een zorgvuldig proces. SCA heeft vertrouwen in de acht geselecteerde kunstprojecten en in de opdracht aan de kunstenaars om een werk te realiseren in het kader van de viering van 50 jaar Ruigoord in 2023.