Diego Delso, delso.photo, License CC-BY-SA
2021 - SCA 21.006

Sint Catharina

Moeten monumenten en iconische gebouwen eeuwig hetzelfde blijven, of mogen er nieuwe kunstwerken aan toegevoegd worden? Het stadscuratorium vindt dat monumeten ook kunnen veranderen, mits er met grote zorgvuldigheid wordt gekeken naar de artistieke en conceptuele uitwerking, in relatie tot de context en het kunstwerk in technisch opzicht in orde is.  

In deze aanvraag werd advies gevraagd over een nog niet gerealiseerd werk aan de gevel van de Nieuwe Kerk dat verwijst naar Sint Catharina, een Christelijke heilige. In relatie tot het voorstel kon SCA geen antwoorden vinden op de vragen: waarom is het van belang dat er op deze plek een kunstwerk komt? En waarom juist dit kunstwerk, in relatie tot deze specifieke context?  

Om die reden beoordeelt het stadscuratorium deze aanvraag negatief.