2020

Spinozasokkels

Vanuit het Humanistisch Verbond kwam een aanvraag binnen voor een kunstwerk dat door de opdrachtgever al zeer ver is uitgedacht. SCA adviseert daarom een stap terug te zetten en de bestaande handleiding opdrachtgeversschap van het AFK te raadplegen. Want in hoeverre is er nog artistieke vrijheid voor de kunstenaar als zowel de vorm en de locatie al zijn vastgelegd?