2021 - SCA.21.067

Surround Sound

Het Plein ’40-’45 wordt tijdelijk met het kunstwerk “Surround Sound” van kunstenaar KENOR beschilderd in samenwerking met de buurt. Het project is een initiatief van verschillende partijen om de buurt aantrekkelijker te maken en sociale cohesie te bevorderen. SCA steunt het project maar adviseert verdere uitwerking van ontwerp, onderhoud, participatie en de duur van het tijdelijk kunstwerk.