2024

Timpaan Marije Romme, ARTIS Aquarium

ARTIS benaderde de erfgenaam van kunstenares Marije Romme in verband met de verwijdering van het door haar gemaakte kunstwerk (1992) als invulling voor het timpaan van het Aquariumgebouw van de dierentuin, aan de voorzijde aan de Plantage Middenlaan. De erven vraagt het Stadscuratorium om advies over het belang van dit kunstwerk, of het niet behouden (teruggeplaatst) zou moeten worden, dan wel hoe er anderszins recht aan het werk kan worden gedaan.

Beeld: SWINN