Advies

Het stadscuratorium stelt haar expertise ter beschikking voor een breed scala aan vraagstukken. Van projectontwikkelaar, ambtenaar of bemiddelaar tot kunstenaar of buurtbewoner, het curatorium staat open voor uiteenlopende vragen rondom kunst in de openbare ruimte. Middels haar advies beoogt het stadscuratorium als katalysator te fungeren voor nieuwe vormen van kunst en opdrachtgeverschap voor projecten in de publieke ruimte. Zo kan zelfs al in de initiatieffase en bij opdrachtformulering voor een kunstproject in de openbare ruimte het curatorium geconsulteerd worden.

Pendulum, Gijs Assmann
Gijs Assmann, Pendulum (2020)

Initiatiefnemers kunnen de Handleiding voor opdrachtgevers van kunst in de openbare ruimte van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) raadplegen. Deze handleiding biedt inzicht in de verschillende stadia die een project doorloopt, van initiatieffase tot realisatie. Het proces wordt per fase behandeld en voorzien van een handige checklist. Initiatieven die in aanmerking willen komen voor cofinanciering kunnen een subsidieaanvraag indienen bij het AFK via de volgende link

Met de samenwerking tussen het AFK en het stadscuratorium krijgt het veld van Kunst in de Openbare Ruimte een integrale benadering en wordt de integraliteit van de advisering voor de stad Amsterdam geoptimaliseerd en gewaarborgd.

Adviesaanvraag

Indienen

Een adviesaanvraag kan gedurende het hele jaar worden ingediend. Het stadscuratorium vergadert elke tweede woensdag van de maand (o.v.). 

Formulier

Een aanvraag kan worden ingediend door dit formulier in te vullen en te mailen naar contact@stadscuratorium.nl

FAQ

Bekijk onze FAQ voor meer informatie. Voor vragen over de adviesprocedure en het indienen van een advies, neem contact op met secretaris Tanja Karreman via: contact@stadscuratorium.nl

Sparringpartner

Naast een adviesaanvraag is het ook mogelijk om een adviesgesprek aan te vragen.
Bekijk de expertise van de leden hier.

Dialoog

Het stadscuratorium is tevens te consulteren voor o.a. debatten, lezingen, jureringen en opdrachtformuleringen.

Formulier adviesaanvraag

FAQ

Waarvoor kan ik bij het stadscuratorium terecht?

Het stadscuratorium staat open voor vragen over o.a.:

 • Kunst in de openbare ruimte in ruimtelijke plannen;
 • Nieuwe projecten én bestaande kunstwerken in de openbare ruimte;
 • Maatschappelijke initiatieven op het gebied van kunst in de openbare ruimte;
 • Een kunstopdracht en de te selecteren kunstenaars;
 • Het verkennen van nieuwe vormen van opdrachtgeverschap, kunstuitingen, financiering en behoud;
 • Het organiseren van een alliantie van betrokkenen (opdrachtgevers, bewoners, ondernemers, stedenbouwkundigen, beheerders en financiers) om bij elk nieuw kunstproject om draagvlak te verkrijgen;
 • Het aanvaarden of weigeren van schenkingen;
 • Het zichtbaar maken van de collectie kunst in de openbare ruimte;
 • De inventarisatie en waardering van de bestaande kunstwerken in de stad.

Waaraan moet een adviesaanvraag voldoen?

Vul via het formulier een zo volledig mogelijke projectomschrijving in, en geef aan in welk stadium het initiatief of project zich bevindt. Ook kan in het formulier direct vermeld worden op welk vlak er advies wordt gezocht. Zo kunnen de leden met aansluitende expertise zich over de aanvraag buigen.

Waar kan ik subsidie aanvragen voor een kunstproject in de openbare ruimte?

Initiatieven die in aanmerking willen komen voor een co-financiering kunnen terecht bij het AFK. Het stadscuratorium wordt bij voorkeur in de initiatieffase geconsulteerd voor een preadvies.

Adviezen

SCA werkt op het moment aan de ontsluiting van alle adviezen. Hier vindt u een selectie adviezen die het stadscuratorium heeft uitgebracht.

 • Stadscuratorium Amsterdam logo

  Stadscuratorium Amsterdam: Terugblik 2019-2022

  Amsterdam is een belangrijk centrum van kunst en cultuur in Nederland. Kunst in het publieke domein maakt daar onderdeel van uit. Bovendien kent Amsterdam een traditie van kunst

 • Stadscuratorium Amsterdam logo

  Werkplan Stadscuratorium 2023-2024

  Stadscuratorium Amsterdam (SCA) deelt graag haar Werkplan Kunst en Publieke Ruimte 2022 – 2023. Dit werkplan wordt jaarlijks geactualiseerd. Het eerste hoofdstuk beschrijft de positie, visie, werkwijze en

 • Stadscuratorium Amsterdam logo

  Gereedschapskist voor inhoudelijke beoordeling en advisering KIOR

 • Stadscuratorium Amsterdam logo

  Advies Culturele Investeringsrekening 2022-2025 en Verkenning Kunstenplan, januari 2023

 • Monument joods jongensweeshuis

  Aan SCA is de vraag voorgelegd naar mogelijke vervanging van een van de stenen van het gedenkteken ter nagedachtenis aan het Joodse jongensweeshuis Megadlé Jethomim, vanwege een vermeende

 • De Hullenberg - Leonard van munster

  In dit advies wordt gekeken naar de context van een tijdelijk kunstwerk en betreffende vergunning.   SCA is positief over het  tijdelijke kunstwerk ‘Hullenberg / Falling water meets camper’

 • Onderdoorgang A10 Rembrandtpark

  Het Rembrand Park wordt heringericht en daarin is ook een voorstel voor kunst gedaan.  

 • Giant pink glasses - Daniella Rubinovitz

  Het kunstwerk Giant Pink Glasses is een 4 meter grote “roze bril” van gepoedercoat staal. Inmiddels zeer gewaardeerd door de betrokkenen en omgeving. Maar is dat voldoende om

 • Lichtkunstwerk Lee Millerbrug

  De Lee Millerbrug is onderdeel van een familie van bruggen op IJburg. De brug vormt een uitzonderlijke hoofdtoegang naar Strandeiland en het verder gelegen Buiteneiland, en is daarmee

 • Beeldje Amelia - Chris Schraven

  Het gaat hier om herplaatsing van een beeld dat oorspronkelijk gemaakt werd voor een locatie bij het Marnixbad na de verbouwing ervan. Door het terugplaatsen van de beelden

 • Streetart Museum - Streetart Frankey

  In dit advies worden de mogelijkheden onderzocht om de spoorwegonderdoorgang bij Onder de bogen ‘veilig, fris, schoon en van de buurt’ te maken met kunst.

 • Wandkunst Lies Maes - Lies Maes

  Lies Maes maakte het bronzen gevelobject aan de Ingelandenweg in 1967. SCA is verheugd dat Woningcorporatie Ymere dit wandkunstwerk wil herplaatsen vanwege de renovatie en dat er in

 • Raket Laika

  De ‘raket Laika’ is een als raket beschilderde Amsterdamse transformatorzuil, ook wel peperbus genoemd, in de Reinwardtstraat. Raket Laika krijgt een tweede leven bij Jeugdland.  

 • Stadscuratorium Amsterdam logo

  Mobilis

  In opdracht van de gemeente Amsterdam bouwt Mobilis een ondergrondse parkeergarage onder de Singelgracht. Als onderdeel van de tender worden kunst en participatie geïntegreerd in het ontwikkelproject. Kunstmest

 • Stadscuratorium Amsterdam logo

  Practice what you preach! De openbare ruimte, kunst en inclusie

 • OBS De Poolster - Ans Wortel

  Wat te doen met een wandschildering die zich bevindt in een oude school die rijp is voor de sloop? In dit advies kijkt SCA naar meerdere opties om

 • REMBO - Bastienne Kramer

  Dit advies heeft betrekking op het keramieken beeld REMBO dat sinds 2005 in het Rembrandtpark staat. Het moest een werk worden dat tegen een stootje kan, de kunstenaar

 • Morgenster - Arjen Lancel

  Op nogal onconventionele wijze is kunstwerk Morgenster verdwenen. Het kunstwerk is inclusief de betonnen fundering uit de grond getakeld. De gemeente en de kunstenaar wisten van niks.   Wat

 • Under Heaven 02 - Leonard van Munster

  In dit advies gaat SCA dieper in op wat tijdelijkheid van een kunstwerk in de openbare ruimte eigenlijk betekent. Tijdelijkheid is de signatuur van kunstenaar Leonard van Munster.

 • Twee figuren - Hildo Krop

  In deze aanvraag onderzoekt SCA de manier waarop twee verwaarloosde beelden van Hildo Krop een nieuw leven kunnen krijgen in de tuin van Museum De Dageraad, de nieuwe

 • Kunstwerk Auke Vries - Auke vries

  Aan de Kostverlorenvaart staat een kunstwerk van Auke de Vries; het zijn negen hangende objecten van staal en kunstof. De ophanging is in slechte staat en moet worden

 • Advies raadsvoordracht percentageregeling

  Op maandag 2 maart heeft de directie Kunst en Cultuur het bijgaande conceptvoorstel voor de Raadsvoordracht percentageregeling Kunst in de Openbare Ruimte (KiOR) voorgelegd aan het stadscuratorium met

 • Sint Catharina

  Moeten monumenten en iconische gebouwen eeuwig hetzelfde blijven, of mogen er nieuwe kunstwerken aan toegevoegd worden? Het stadscuratorium vindt dat monumeten ook kunnen veranderen, mits er met grote

 • Home made energy

  Nieuwe ontmoetingen tussen kunst en publiek, dat is het doel van Stichting Welcome Stranger. Voor dit specifieke project wordt de gevel van de privéwoning ingezet als ruimte voor

 • Spinozasokkels

  Vanuit het Humanistisch Verbond kwam een aanvraag binnen voor een kunstwerk dat door de opdrachtgever al zeer ver is uitgedacht. SCA adviseert daarom een stap terug te zetten

 • Stadscuratorium Amsterdam logo

  Advies Uitvoeringskader 

 • Stadscuratorium Amsterdam logo

  Motie 1372 borging Fair Practice Code in gemeentelijke processen_opdrachtgeverschap KiOR

 • Stadscuratorium Amsterdam logo

  Advies SCA raadsvoordracht percentageregeling, maart 2020

 • Stadscuratorium Amsterdam logo

  Overzicht projecten Grond en Ontwikkeling

 • Stadscuratorium Amsterdam logo

  Motie 1670_naoorlogse monumentale wandkunst

 • Stadscuratorium Amsterdam logo

  Motie 839.20. Nadif c.s. Aanpak discriminatie (inclusieve openbare ruimte)

 • Stadscuratorium Amsterdam logo

  Advies uitvoeringskader 21-24, brief aan wethouder juli 2020

 • Stadscuratorium Amsterdam logo

  Kunstenplan 21-24

 • Stadscuratorium Amsterdam logo

  Advies collectie-inventarisatie en ontsluiting KIOR Amsterdam

 • Stadscuratorium Amsterdam logo

  Besmette beelden_statement SCA 8 juli 2020

 • Stadscuratorium Amsterdam logo

  Visie Aanpak Binnenstad- Tussen thuiskomen verdwalen en op bezoek zijn; kunst in de gelaagde stad

 • Stadscuratorium Amsterdam logo

  Een mens is een mens door andere mensen, Vincent van Velzen in opdracht van CBK Zuid-Oost, t.b.v. publicatie Nelson Mandela Memorial

  Essay uit publicatie Nelson Mandela Memorial. Gemaakt door CBK Zuidoost naar aanleiding van de realisatie en feestelijke opening van het Nelson Mandela Gedenkteken Amsterdam, in het Nelson Mandelapark

 • Stadscuratorium Amsterdam logo

  Logboek SCA 2018 – 2022

 • Stadscuratorium Amsterdam logo

  Huishoudelijk Reglement (HHR): Declaratie-afspraken Stadscuratorium