Advies

Het stadscuratorium stelt haar expertise ter beschikking voor een breed scala aan vraagstukken. Van projectontwikkelaar, ambtenaar of bemiddelaar tot kunstenaar of buurtbewoner, het curatorium staat open voor uiteenlopende vragen rondom kunst in de openbare ruimte. Middels haar advies beoogt het stadscuratorium als katalysator te fungeren voor nieuwe vormen van kunst en opdrachtgeverschap voor projecten in de publieke ruimte. Zo kan zelfs al in de initiatieffase en bij opdrachtformulering voor een kunstproject in de openbare ruimte het curatorium geconsulteerd worden.

Pendulum, Gijs Assmann
Gijs Assmann, Pendulum (2020)

Initiatiefnemers kunnen de Handleiding voor opdrachtgevers van kunst in de openbare ruimte van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) raadplegen. Deze handleiding biedt inzicht in de verschillende stadia die een project doorloopt, van initiatieffase tot realisatie. Het proces wordt per fase behandeld en voorzien van een handige checklist. Initiatieven die in aanmerking willen komen voor cofinanciering kunnen een subsidieaanvraag indienen bij het AFK via de volgende link

Met de samenwerking tussen het AFK en het stadscuratorium krijgt het veld van Kunst in de Openbare Ruimte een integrale benadering en wordt de integraliteit van de advisering voor de stad Amsterdam geoptimaliseerd en gewaarborgd.

Adviesaanvraag

Indienen

Een adviesaanvraag kan gedurende het hele jaar worden ingediend. Het stadscuratorium vergadert elke tweede woensdag van de maand (o.v.). 

Formulier

Een aanvraag kan worden ingediend door dit formulier in te vullen en te mailen naar contact@stadscuratorium.nl

FAQ

Bekijk onze FAQ voor meer informatie. Voor vragen over de adviesprocedure en het indienen van een advies, neem contact op met secretaris Tanja Karreman via: contact@stadscuratorium.nl

Sparringpartner

Naast een adviesaanvraag is het ook mogelijk om een adviesgesprek aan te vragen.
Bekijk de expertise van de leden hier.

Dialoog

Het stadscuratorium is tevens te consulteren voor o.a. debatten, lezingen, jureringen en opdrachtformuleringen.

Formulier adviesaanvraag

FAQ

Waarvoor kan ik bij het stadscuratorium terecht?

Het stadscuratorium staat open voor vragen over o.a.:

 • Kunst in de openbare ruimte in ruimtelijke plannen;
 • Nieuwe projecten én bestaande kunstwerken in de openbare ruimte;
 • Maatschappelijke initiatieven op het gebied van kunst in de openbare ruimte;
 • Een kunstopdracht en de te selecteren kunstenaars;
 • Het verkennen van nieuwe vormen van opdrachtgeverschap, kunstuitingen, financiering en behoud;
 • Het organiseren van een alliantie van betrokkenen (opdrachtgevers, bewoners, ondernemers, stedenbouwkundigen, beheerders en financiers) om bij elk nieuw kunstproject om draagvlak te verkrijgen;
 • Het aanvaarden of weigeren van schenkingen;
 • Het zichtbaar maken van de collectie kunst in de openbare ruimte;
 • De inventarisatie en waardering van de bestaande kunstwerken in de stad.

Waaraan moet een adviesaanvraag voldoen?

Vul via het formulier een zo volledig mogelijke projectomschrijving in, en geef aan in welk stadium het initiatief of project zich bevindt. Ook kan in het formulier direct vermeld worden op welk vlak er advies wordt gezocht. Zo kunnen de leden met aansluitende expertise zich over de aanvraag buigen.

Waar kan ik subsidie aanvragen voor een kunstproject in de openbare ruimte?

Initiatieven die in aanmerking willen komen voor een co-financiering kunnen terecht bij het AFK. Het stadscuratorium wordt bij voorkeur in de initiatieffase geconsulteerd voor een preadvies.

Adviezen

SCA werkt op het moment aan de ontsluiting van alle adviezen. Hier vindt u een kleine selectie adviezen die het stadscuratorium heeft uitgebracht.

 • Stadscuratorium Amsterdam logo

  Bijlage advies uitvoeringskader collectie-inventarisatie Stadscuratorium Amsterdam

 • Stadscuratorium Amsterdam logo

  Brief uitvoeringskader Stadscuratorium Amsterdam

 • Stadscuratorium Amsterdam logo

  Gemeenteraad Flap – Percentageregeling

 • Stadscuratorium Amsterdam logo

  Advies raadsvoordracht percentageregeling