Advies

Het stadscuratorium stelt haar expertise ter beschikking voor een breed scala aan vraagstukken. Van projectontwikkelaar, ambtenaar of bemiddelaar tot kunstenaar of buurtbewoner, het curatorium staat open voor uiteenlopende vragen rondom kunst in de openbare ruimte. Middels haar advies beoogt het stadscuratorium als katalysator te fungeren voor nieuwe vormen van kunst en opdrachtgeverschap voor projecten in de publieke ruimte. Zo kan zelfs al in de initiatieffase en bij opdrachtformulering voor een kunstproject in de openbare ruimte het curatorium geconsulteerd worden.

Pendulum, Gijs Assmann
Gijs Assmann, Pendulum (2020)

Initiatiefnemers kunnen de Handreiking kunst in de openbare ruimte van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) raadplegen. Deze handleiding biedt inzicht in de verschillende stadia die een project doorloopt, van initiatieffase tot realisatie. Het proces wordt per fase behandeld en voorzien van een handige checklist. Initiatieven die in aanmerking willen komen voor cofinanciering kunnen een subsidieaanvraag indienen bij het AFK via de volgende link

Met de samenwerking tussen het AFK en het stadscuratorium krijgt het veld van Kunst in de Openbare Ruimte een integrale benadering en wordt de integraliteit van de advisering voor de stad Amsterdam geoptimaliseerd en gewaarborgd.

Adviesaanvraag

Indienen

Een adviesaanvraag kan gedurende het hele jaar worden ingediend. Het stadscuratorium vergadert elke tweede woensdag van de maand (o.v.). 

Formulier

Een aanvraag kan worden ingediend door dit formulier in te vullen en te mailen naar contact@stadscuratorium.nl

FAQ

Bekijk onze FAQ voor meer informatie. Voor vragen over de adviesprocedure en het indienen van een advies, neem contact op met secretaris Nils van Beek via: contact@stadscuratorium.nl

Sparringpartner

Naast een adviesaanvraag is het ook mogelijk om een adviesgesprek aan te vragen.
Bekijk de expertise van de leden hier.

Dialoog

Het stadscuratorium is tevens te consulteren voor o.a. debatten, lezingen, jureringen en opdrachtformuleringen.

Gereedschapskist beoordeling en advisering

Zie hier de Gereedschapskist voor inhoudelijke beoordeling en advisering KIOR die het stadscuratorium hanteert bij advisering.

Formulier adviesaanvraag

FAQ

Waarvoor kan ik bij het stadscuratorium terecht?

Het stadscuratorium staat open voor vragen over o.a.:

 • Kunst in de openbare ruimte in ruimtelijke plannen;
 • Nieuwe projecten én bestaande kunstwerken in de openbare ruimte;
 • Maatschappelijke initiatieven op het gebied van kunst in de openbare ruimte;
 • Een kunstopdracht en de te selecteren kunstenaars;
 • Het verkennen van nieuwe vormen van opdrachtgeverschap, kunstuitingen, financiering en behoud;
 • Het organiseren van een alliantie van betrokkenen (opdrachtgevers, bewoners, ondernemers, stedenbouwkundigen, beheerders en financiers) om bij elk nieuw kunstproject om draagvlak te verkrijgen;
 • Het aanvaarden of weigeren van schenkingen;
 • Het zichtbaar maken van de collectie kunst in de openbare ruimte;
 • De inventarisatie en waardering van de bestaande kunstwerken in de stad.

Waaraan moet een adviesaanvraag voldoen?

Vul via het formulier een zo volledig mogelijke projectomschrijving in, en geef aan in welk stadium het initiatief of project zich bevindt. Ook kan in het formulier direct vermeld worden op welk vlak er advies wordt gezocht. Zo kunnen de leden met aansluitende expertise zich over de aanvraag buigen.

Waar kan ik subsidie aanvragen voor een kunstproject in de openbare ruimte?

Initiatieven die in aanmerking willen komen voor een co-financiering kunnen terecht bij het AFK. Het stadscuratorium wordt bij voorkeur in de initiatieffase geconsulteerd voor een preadvies.

Adviezen

SCA werkt op het moment aan de ontsluiting van alle adviezen. Hier vindt u een selectie adviezen die het stadscuratorium heeft uitgebracht.

 • Beuk 327, Noorderpark - Jos Bregman

  Performer Jos Bregman wil de geschiedenis van Amsterdam Noord tastbaar maken door de stam van een beuk te plaatsen in het Noorderpark. Op de stam zal een gedenktekst

 • Gevel-ornament, Hagedoornplein - Han Gaon Lim

  Het voormalige schoolgebouw aan het Hagendoornplein maakt plaats voor nieuwbouw. Het gebouw bood behalve aan een werk van Han Gaon Lim plaats aan een gevelornament waarvan ook na

 • Timpaan Marije Romme, ARTIS Aquarium - Marije Romme

  ARTIS benaderde de erfgenaam van kunstenares Marije Romme in verband met de verwijdering van het door haar gemaakte kunstwerk (1992) als invulling voor het timpaan van het Aquariumgebouw

 • Lichtzinnen, Amstelstraat - Frederike Top

  Het gebiedsteam en de BIZ Rembrandtsdistrict hebben het voornemen om met kunstenaar Frederike Top voor de Amstelstraat een lichtkunstproject te ontwikkelen vergelijkbaar met het project BIMS Bundel in

 • Stadscuratorium Amsterdam logo

  Kastanjeboom, Westerpark - Tanja Smeets

  SCA beoordeeld positief over het definitief ontwerp van het te realiseren kunstwerk Kastanjeboom van Tanja Smeets in het Westerpark. De gemaakte ontwikkelingen qua materiaal, grootte en verdere uitwerking

 • Morgenster, Nieuwpoortkade - Arjan Lancel

  Kunstenaar Arjen Lancel kreeg van Stadsdeel De Baarsjes en het AFK de opdracht om een gidsbeeld te maken bij de Stadsdeelwerf waar de diensten grofvuil en onderhoud gevestigd

 • Maliebaan - Barbara van Loon

  De gemeente (Stadsdeel Oost) verzoekt het Stadscuratorium om advies betreffende de herinrichting van de ‘Nieuwe Maliebaan’. De huidige openbare ruimte is in 1998 ingericht door Barbara van Loon

 • Tabula Rasa, Stenendokweg - Hans Mantje

  Tabula Rasa van Hans Mantje is in 1982 geplaatst voor het Stadsdeelkantoor op het Buikslotemeerplein. In 2007 is het kunstwerk verplaatst in verband met de bouw van een

 • Dikke Vrinden, Fizeaustraat - Taeke Friso de Jong

  Verzorgingshuis de Open Hof is verhuisd van de Fizeaustraat 3-11 in Amsterdam Oost naar de Louis Bouwmeesterstraat 43 in Nieuw-West. (Verzorgingshuis De Drie Hoven ) Het verzorgingshuis heeft

 • Stadscuratorium Amsterdam logo

  Muurschildering Chasséstraat - Brian de Graft

  Muren van West vraagt advies in verband met een muurschildering in de Chasséstraat op initiatief van debewoners van Chassestraat 63. De Meidoorn (Madeleine Schoute) hebben Muren van West,

 • De Buurtoptimist, Weesperzijde - Sarah van Sonsbeeck

  Een aantal buurtbewoners van de Swammerdambuurt, tussen de Weesperzijde en de Wibautstraat, heeft het initiatief genomen tot een gedenkteken/monument voor Diana Gemert. Diana woonde in een sociale huurwoning

 • Oude Haagsebrug - Pipsqueak was here!!! en Jan van der Ploeg

  Voor de nieuwe brug over de Ringvaart van de Haarlemmermeer is aan kunstenaarsduo Pipsqueak was here!!! en kunstenaar Jan van der Ploeg gevraagd om een ontwerp te maken

 • Balkon Rijksmuseum - Ugo Rondinone

  De aanvraag betreft de tijdelijke plaatsing van het werk ‘Breathe, Walk, Die’ van de Zwitserse kunstenaar Ugo Rondinone (1965) op het dak van de Vermeer vleugel van het

 • Stadscuratorium Amsterdam logo

  Leendert Pop, Weesperzijde - Louise Schiffmacher

  Inmiddels is de joodse geschiedenis van de Weesperzijdebuurt in de vergetelheid geraakt. De kade is in de zomer een van de strandstranden van de stad. Het beeldje van

 • Bosgod, Apollolaan - Auke de Vries

  Wegens herinrichting van de openbare ruimte werd Bosgod in 2017/2018 weer verplaatst en kwam het als onderdeel van ArtZuid in het plantsoen aan de Apollolaan tegenover het Hilton

 • Tramhalte Eerste Leeghwaterstraat - Loek Grootjans en Rob Moonen

  Op het tramperron van de halte Eerste Leeghwaterstraat (lijn 7 richting Sloterpark/stad-in) ligt een kunstwerk bestaand uit 7 stalen platen met een spreuk en een lichtpunt er in.

 • Herinrichting Weteringpark

  De aanvraag betreft de herinrichting van het 2e Weteringplantsoen en de verplaatsing van de kunstwerken ter plekke. Het gaat daarbij om het iets anders positioneren en iets verkleinen

 • Stadscuratorium Amsterdam logo

  Onderdoorgang Spaklerweg - BRIGHT UP

  De aanvraag gaat over het toevoegen van een nieuw uit te voeren beeldend werk aan het arsenaal kunst in de openbare ruimte. Dit is van belang voor het

 • Stadscuratorium Amsterdam logo

  Valeriusplein 13 - Micky Hoogendijk

  Het voorstel om een van de signatuur mensfiguren van Micky Hoogendijk te plaatsen op de dakrand van de sinds kort door haar gehuurde monumentale rectorswoning aan het Valeriusplein

 • Stadscuratorium Amsterdam logo

  Beeld burgemeester Van der Laan

  Paul Willemse, een zeer actieve Amsterdammer die onder meer betrokken is bij het Daklozen Kollektief, sprak in 2021 in bij de gemeenteraad en diende een raadsadres in met

 • Muurschildering Ramses Shaffy - Onbekend

  Ramses Shaffy spreekt nog steeds tot de verbeelding, hoewel veel mensen die voorbij het Sarphatihuis lopen waarschijnlijk niet weten dat hier een portret van de zanger te zien

 • Boogconstructie Amstelkwartier 3 - Piet Slegers

  Het kunstwerk Boogconstructie van Piet Slegers wordt overgedragen van Alliander aan de Gemeente Amsterdam en herplaatst naar een definitieve plaats in de insteekhaven (Amstelkwartier 3). Het stadscuratorium waardeert

 • Reflectietuin Hollandsche Schouwburg - Gabriel Lester

  De tuin van de Hollandsche Schouwburg werd tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikt als luchtplaats voor de joodse Amsterdammers, die in door de nazi’s in de schouwburg gevangen gehouden

 • Stadscuratorium Amsterdam logo

  Monument Peter R. De Vries - Rini Hurkmans

  Er ligt een DO (definitief ontwerp) voor het monument voor Peter R. de Vreis van de hand van Rini Hurkmans. Het DO is tot stand gekomen op basis

 • Bestratingspatronen Sol LeWitt - Sol LeWitt

  Stadsdeel Centrum vraagt het stadscuratorium om advies over de waarde van drie bestratingspatronen van de Amerikaanse kunstenaar Sol Lewitt. Het gaat om de in 2000 opgeleverde kunstwerken op

 • Ruigoord: Oase van Verwondering - Diverse kunstenaars

  Deze aanvraag dient de totstandkoming van de viering van Ruigoord 50 jaar, met specifieke aandacht voor 8 kunstprojecten in de openbare ruimte. De kunstopdrachten zijn opgenomen in een

 • Muurschildering Brug 95

  Brug 95 uit de jaren ‘70 vormt onderdeel van een grotere infrastructuur met een industriële uitstraling. Na deze brug, volgt het spoor, en dus gaat om een langere

 • Fruit Falls With Its Flesh On The Inside - Tim Ayres

  Aan de Tt. Vasumweg 39 bevindt zich ‘Projectspace on the inside’, een tentoonstellingsruimte en tevens het atelier van de licht- en installatiekunstenaar Henk Stallinga, oftewel Studio Stallinga. Henk

 • Ontmoetingsplaats, Waterlandplein - Studio Tjep

  Het kunstwerk “Ontmoetingsplaats van de 21e Eeuw’ door Studio Tjep omvat een tot podium te transformeren en een geheel van tafel/kruk-achtige vormen die van boven een decoratief (barok)

 • Stadscuratorium Amsterdam logo

  Advies Culturele Investeringsrekening 2022-2025 en Verkenning Kunstenplan, januari 2023

 • Monument joods jongensweeshuis

  Aan SCA is de vraag voorgelegd naar mogelijke vervanging van een van de stenen van het gedenkteken ter nagedachtenis aan het Joodse jongensweeshuis Megadlé Jethomim, vanwege een vermeende

 • Muurschildering ‘De Brouwers’ - Gino Bud Hoiting

  De blinde muur aan de Hoogte Kadijk 150 wordt volgens de aanvrager, Woonstichting Lieven de Key, regelmatig beklad met graffiti. Omwonenden hebben de stichting benaderd om middels een

 • De Hullenberg - Leonard van munster

  In dit advies wordt gekeken naar de context van een tijdelijk kunstwerk en betreffende vergunning.   SCA is positief over het  tijdelijke kunstwerk ‘Hullenberg / Falling water meets camper’

 • Onderdoorgang A10 Rembrandtpark

  Het Rembrand Park wordt heringericht en daarin is ook een voorstel voor kunst gedaan.  

 • 43 Kinderen - Henri Lucas

  Dit advies gaat over het kunstwerk ’43 kinderen’, bestaande uit 44 gezeefdrukte platen die een grid vormen op een bakstenen muur in de binnenplaats van de school aan

 • Giant pink glasses - Daniella Rubinovitz

  Het kunstwerk Giant Pink Glasses is een 4 meter grote “roze bril” van gepoedercoat staal. Inmiddels zeer gewaardeerd door de betrokkenen en omgeving. Maar is dat voldoende om

 • Armeense Bijbel

  In 1666 werd de eerste Armeense bijbel gedrukt in Amsterdam, na talloze mislukte pogingen elders in Europa. Daarom hebben de Armeense gemeenschap en de Armeens-Apostolische Kerk Surp Hoki

 • Lichtkunstwerk Lee Millerbrug

  De Lee Millerbrug is onderdeel van een familie van bruggen op IJburg. De brug vormt een uitzonderlijke hoofdtoegang naar Strandeiland en het verder gelegen Buiteneiland, en is daarmee

 • Beeldje Amelia - Chris Schraven

  Het gaat hier om herplaatsing van een beeld dat oorspronkelijk gemaakt werd voor een locatie bij het Marnixbad na de verbouwing ervan. Door het terugplaatsen van de beelden

 • The Grand

  De Prins Willem de Eerste Herinneringsstichting heeft het initiatief genomen voor het plaatsen van een bronzen reliëf van Prins Willem de Eerste tegen de zijgevel van het Prinsenhuis

 • Hartjesboom Waterlooplein - Peter Doeswijk

  Voor een nieuwe Kunstwerk op het Waterlooplein is het advies van SCA gevraagd. Het gaat om een nieuwe versie van een kunstwerk dat hier eerder heeft gestaan. Echter

 • Streetart Museum - Streetart Frankey

  In dit advies worden de mogelijkheden onderzocht om de spoorwegonderdoorgang bij Onder de bogen ‘veilig, fris, schoon en van de buurt’ te maken met kunst.

 • Solid Flow IJburg - Jos Klarenbeek en Aliki van der Kruijs

  Het kunstwerk “Solid Flow IJburg” onderzoekt verschillende zandsoorten, van IJsselmeer-zand tot Sahara-zand, die gebruikt zijn in de bouw van IJburg. Emaille, een materiaal dat gemaakt is van zand,

 • Verplaatsen Rumour - Dirk van Lieshout

  Sinds 2013 is het kunstwerk ‘Rumour’ van Dirk van Lieshout in handen van de gemeente Amsterdam. Het bestaat uit 6 putdeksels met geluidseffecten over rebellie in Kattenburg. Oorspronkelijk

 • Wandkunst Lies Maes - Lies Maes

  Lies Maes maakte het bronzen gevelobject aan de Ingelandenweg in 1967. SCA is verheugd dat Woningcorporatie Ymere dit wandkunstwerk wil herplaatsen vanwege de renovatie en dat er in

 • - Kristian Kanstadt, Karim Hashem

  Het bruggedicht Wibautotisme van Kristian Kanstadt en Karim Hashem is zeer duurzaam gebleken én houdt de herinnering levend aan een tumultueuze en belangrijke periode in de Amsterdamse geschiedenis. SCA

 • Raket Laika

  De ‘raket Laika’ is een als raket beschilderde Amsterdamse transformatorzuil, ook wel peperbus genoemd, in de Reinwardtstraat. Raket Laika krijgt een tweede leven bij Jeugdland.  

 • afbeelding uit adviesaanvraag

  Overhoeks - Kiki van Eijk

  Ebbels van Kiki van Eijk is een ontwerp voor het binnenhof van een sociaal woningbouwcomplex in de wijk Overhoeks, in opdracht van Ymere. Het ontwerp omvat kiezelsteenvormige zitelementen,

 • Houthavens

  Ontwerper Tjep heeft vier zeskantige torens van roestvrij staal ontworpen, genaamd de Air Cells, als ventilatieopeningen voor de Spaarndammertunnel in Park Houthaven. Hoewel het kunstwerk in 2015 is

 • Kopgevels van Reimerswaal - Gino Bud Hoiting

  In dit renovatieproject van woonblokken in Amsterdam-West heeft kunstenaar Gino Bud Hoiting de entrees verlevendigd met getekende lijnen op glas, geïnspireerd door zeven thema’s zoals licht, water, fauna

 • Muurschildering Venserpolder - Benjamin Benkarad, Sander Sweet

  Eigen Haard en de gemeente Amsterdam hebben samen een muurschildering geïnitieerd voor de binnentuin in Venserpolder, Amsterdam Zuid-Oost, om meer kleur en vrolijkheid in de wijk te brengen.

 • Kunst renovatie Descartesbuurt - Floor Rieder

  Door een renovatie in de Descartesbuurt kunnen een aantal letters op de kopgevels van huizen niet behouden blijven. Ymere heeft kunstenaar Floor Riedel gevraagd om een ontwerp te

 • Waterspook - Martie van der Loo

  Het waterspook, bekend als Bullebak, verwijst naar een langdurige mythe wat circuleerde in Amsterdam. Volgens de legende zou Bullebak zich ophouden tussen de brug bij de Bloemgracht en

 • Mobilis

  In opdracht van de gemeente Amsterdam bouwt Mobilis een ondergrondse parkeergarage onder de Singelgracht. Als onderdeel van de tender worden kunst en participatie geïntegreerd in het ontwikkelproject. Kunstmest

 • Kunst in de Nes - Street Art Frankey

  In dit advies is het voorstel om drie 3D kunststof raketten permanent op te hangen aan de bekabeling op de Nes. Het project is van kunstenaar Streetart Frankey.

 • Stadscuratorium Amsterdam logo

  Practice what you preach! De openbare ruimte, kunst en inclusie

 • Beschildering Naardermeerstraat - Céline Maat

  Deze aanvraag gaat over het maken van muurschilderingen bij een rij garageboxen aan de Naardermeerstraat. De kunstenaar die hierbij een muurschildering zou moeten maken is Céline Maat. Zij

 • STOER - : Bilal Chahal

  Dit advies gaat over een buitenkunstwerk in een stadse omgeving, bestaande uit verschillende letters die samen het woord “STOER” vormen. Het kunstwerk heeft als motivatie het aankaarten van vooroordelen rond gender en seksuele identiteit, met name in reactie op agressie jegens de LGBTQI+-gemeenschap.

  Het stadscuratorium adviseert het concept verder te verdiepen door onderzoek en gesprekken met omwonenden en betrokkenen. Het ontwerp van het kunstwerk moet preciezer worden uitgewerkt, inclusief typografie en plaatsing van de letters, en er moet rekening worden gehouden met de relatie tot de omgeving.

 • afbeelding uit adviesaanvraag

  ROEF

  De Stichting Stadvinderij wil daken benutten voor kunst, gemeenschapsactiviteiten en het bevragen van gentrificatie. Het project, genaamd Dis/Connect, omvat het organiseren van een expositie op meerdere locaties in

 • Muren van West

  In de afgelopen jaren is Stadsdeel West steeds vaker benaderd door bewoners, kunstenaars en woningcorporaties met het verzoek muurschilderingen te faciliteren. Het doel hiervan is een collectie kunst

 • serieel werk James Beckett – Cruquiuseiland - James Beckett

  Het Stadscuratorium gaf in 2020 een positief advies over het plan voor een serieel kunstwerk en bleef betrokken bij het verdere proces, vertegenwoordigd door Radna Rumping. Na een

 • Pergola’s

  De vraag van Stadsdeel West aan het SCA of de staalconstructies met hardsteen in de Gerrie Knetemanlaan als kunst kunnen worden beschouwd, roept interessante vragen op over de

 • Chapon Bajeskwartier - Chapon

  Verzoek aan SCA om in te stemmen met de beoogde nieuwe locatie voor eenglas-in-metaalwand van kunstenaar Chapon. Het idee is om deze terug te brengen naar deBijlmerbajes. Chapon

 • Giotto Haarlemmerplein - Jan Theun van Rees

  De fotoserie ‘Giotto op het Haarlemmerplein’ is het resultaat van een fotoserie die JanTheun van Rees op de bouwomheining van het Haarlemmerplein plaatste. Hij fotografeerdeverschillende woningen en bedrijven

 • Molen De Otter

  Het projectvoorstel ‘Molen de Otter Living Canvas Initiative’ van Ampersand International, heeft als subtitel ‘Public Art for the Neighbourhood’. Het is een samenwerking met het Amsterdam Street Art

 • OBS De Poolster - Ans Wortel

  Wat te doen met een wandschildering die zich bevindt in een oude school die rijp is voor de sloop? In dit advies kijkt SCA naar meerdere opties om

 • Surround Sound - KENOR

  Het Plein ’40-’45 wordt tijdelijk met het kunstwerk “Surround Sound” van kunstenaar KENOR beschilderd in samenwerking met de buurt. Het project is een initiatief van verschillende partijen om

 • Theo Niekus gedenkteken - Theo Niekus

  Na het overlijden van stadsfotograaf Theo Niekus in 2019, is er een adviesaanvraag gedaan om een gedenkteken op het Damrak in Amsterdam plaatsen. SCA adviseert terughoudendheid, en stelt

 • Muurgedichten - Abdelkader Benali

  SCA gaf advies over de mogelijke kunsttoepassing om drie gedichten van Abdelkader Benaliaan te brengen op muren in Nieuw West. Benali ontwikkelt zich als (nieuwe) buurtbewonersteeds meer als

 • REMBO - Bastienne Kramer

  Dit advies heeft betrekking op het keramieken beeld REMBO dat sinds 2005 in het Rembrandtpark staat. Het moest een werk worden dat tegen een stootje kan, de kunstenaar

 • afbeelding uit adviesaanvraag

  Monument Kinderverzet - Merijn Bolink

  De stichting Monument voor Kinderverzet en Vriendschap Toen & Nu wil jongeren inspirerenom op te komen voor elkaar. Kunstenaar Merijn Bolink is gevraagd tien kunstobjectente ontwerpen voor een

 • Kunstproject Czaar Peterstraat

  Stadsdeel Centrum en Stadsdeel Oost willen nieuwe kunstwerken plaatsen in de spoorwegonderdoorgang Czaar Peterstraat. Drie geselecteerde kunstenaars moeten ontwerpen maken. Echter, bestaande zijwanddecoraties, waarvan de oorsprong en de

 • Schakels - Evert van Lopik

  Het kunstwerk “Schakels” van Evert van Lopik krijgt een opfrisbeurt en wordt verplaatst naar een betere locatie op het vernieuwde schoolplein van Basisschool De Schakel. SCA adviseert positief

 • Leefbaarheid en veiligheid in Maarsenhof

  Verschillende lokaties in Zuidoost hebben slechte verlichting in het donker. De gemeente wilt deze situatie verbeteren met toegepaste lichtkunst. Lokale kunstenaars, bij voorkeur uit Holendrecht, moeten samen met

 • Kennisoverdracht - Frans van der Burgt

  Het kunstwerk ‘Kennisoverdracht’ van Frans van der Burgt in het Beatrixpark moet verplaatst worden vanwege bouwwerkzaamheden. Zuidas vraagt het Stadscuratorium om advies over twee mogelijke nieuwe locaties. Het

 • Morgenster - Arjen Lancel

  Op nogal onconventionele wijze is kunstwerk Morgenster verdwenen. Het kunstwerk is inclusief de betonnen fundering uit de grond getakeld. De gemeente en de kunstenaar wisten van niks.   Wat

 • De Morgenster - Arjen Lancel

  Kunstenaar Arjen Lancel benaderde het Stadscuratorium omdat het kunstwerk De Morgenster zonder overleg is verplaatst. Het kunstwerk diende oorspronkelijk als gids voor de Stadsdeelwerf in Oud West en

 • Under Heaven 02 - Leonard van Munster

  In dit advies gaat SCA dieper in op wat tijdelijkheid van een kunstwerk in de openbare ruimte eigenlijk betekent. Tijdelijkheid is de signatuur van kunstenaar Leonard van Munster.

 • Steigerpark IJburg

  Stadsdeel Oost vraagt het advies over een kunstvoorstel voor het Steigerpark IJburg. Het voorstel bestaat uit 4 individuele objecten die samen het werk vormen. Het concept, Pionieren, vind

 • Auke de Vries in de Kostverlorenvaart - Auke de Vries

  SCA adviseert om het kunstwerk van Auke de Vries in de Kostverlorenvaart te herstellen en op dezelfde locatie te behouden. Het verwijderen van een kunstwerk moet altijd zorgvuldig

 • Twee figuren - Hildo Krop

  In deze aanvraag onderzoekt SCA de manier waarop twee verwaarloosde beelden van Hildo Krop een nieuw leven kunnen krijgen in de tuin van Museum De Dageraad, de nieuwe

 • Kunstwerk Auke Vries - Auke vries

  Aan de Kostverlorenvaart staat een kunstwerk van Auke de Vries; het zijn negen hangende objecten van staal en kunstof. De ophanging is in slechte staat en moet worden

 • Advies raadsvoordracht percentageregeling

  Op maandag 2 maart heeft de directie Kunst en Cultuur het bijgaande conceptvoorstel voor de Raadsvoordracht percentageregeling Kunst in de Openbare Ruimte (KiOR) voorgelegd aan het stadscuratorium met

 • Sint Catharina

  Moeten monumenten en iconische gebouwen eeuwig hetzelfde blijven, of mogen er nieuwe kunstwerken aan toegevoegd worden? Het stadscuratorium vindt dat monumeten ook kunnen veranderen, mits er met grote

 • Sluishuis

  Het stadscuratorium kreeg de vraag om kunstwerken voor het nieuwe Sluishuis op Steigereiland, IJburg te overwegen. Ze ondersteunen de beslissing om een open vraag te stellen en kunstenaars

 • Garage Kempering

  Stadsdeel Zuidoost wilt een van de betonnen kolommen van de gesloopte Kempering garage in de K-buurt plaatsen. De kolom zal de geschiedenis, betekenis en herinnering aan de Kempering Garage

 • Home made energy

  Nieuwe ontmoetingen tussen kunst en publiek, dat is het doel van Stichting Welcome Stranger. Voor dit specifieke project wordt de gevel van de privéwoning ingezet als ruimte voor

 • ‘Tis Mooi West

  Stadsdeel Oud-West en Nieuw-West willen een kunstwerk laten plaatsen bij het GVB-station Van Galenstraat. Het station vormt als het ware een grens tussen de twee stadsdelen. In de

 • Stadszinnen Spoorpark

  Straatzinnen is een lichtkunstwerk voor en door de buurt. De straatzinnen worden ingezet om verbinding te creëren de buurt. Er is al een kunstenaar ingezet om, samen met

 • Opgelet! Kunstwerk! Opgelet! - Martijn Sandberg

  Het Stadscuratorium adviseert positief over het design van een voetgangersbrug door kunstenaar Martijn Sandberg. Het project zal geplaatst worden op de Boelegracht aan de Zuidas. Met ‘Opgelet! Kunstwerk!

 • Pop Up Sokkel

  Er is een voorstel om op de Dam een sokkel te plaatsen voor tijdelijke kunstwerken. Een adviescommissie adviseert de gemeente over de inhoud en bevordert het werk van

 • Staatsieportret Van der Laan

  Dit advies betreft het idee om een staatsieportret van Eberhard Van der Laan in de Kadijnen te plaatsen. Het portret zou worden omlijst met een klassiek ornament dat

 • Spinozasokkels

  Vanuit het Humanistisch Verbond kwam een aanvraag binnen voor een kunstwerk dat door de opdrachtgever al zeer ver is uitgedacht. SCA adviseert daarom een stap terug te zetten

 • Spinoza Sokkels

  Dit project is een initiatief van het Humanistisch Verbond ter gelegenheid van hun 75-jarig jubileum. Het voorstel omvat het plaatsen van 10 Spinoza-sokkels op verschillende locaties in Amsterdam.

 • Stadscuratorium Amsterdam logo

  Advies Uitvoeringskader 

 • Aanvullend advies: street art van Judith De Leeuw - Judith De Leeuw

  Het Stadscuratorium heeft in juli 2019 een positief advies gegeven aan Stadsdeel Centrum over een project van de street art kunstenaar Judith De Leeuw. Dit is een aanvullend

 • Argus beeld - Saske van der Eerden

  Op de Nieuwezijds Voorburgwal komt een bronzen beeld van de journalistieke stripfiguur Argus. Het initiatief om het Argus beeld te plaatsen heeft als doel het rijke journalistieke verleden

 • Standbeeld van Sweelinck 

  Deze adviesaanvraag kwam vanuit de Oude Kerk met betrekking tot het standbeeld van Sweelinck. De adviesaanvraag stelt het proces ter discussie waarin standbeelden zoals deze worden gekozen en

 • Ship of Fools/All Aboard - Hans van Bentem

  Opdrachtgevers Port of Amsterdam en Grond & Ontwikkeling Gemeente Amsterdam investeren in ‘landmark’ voor Sloterdijk Centrum. Kunstwerk “Ship of Fools/All Aboard” door Hans van Bentem transformeert een vissersboot

 • Stadscuratorium Amsterdam logo

  Motie 1372 borging Fair Practice Code in gemeentelijke processen_opdrachtgeverschap KiOR

 • Stadscuratorium Amsterdam logo

  Advies SCA raadsvoordracht percentageregeling, maart 2020

 • Stadscuratorium Amsterdam logo

  Overzicht projecten Grond en Ontwikkeling

 • Stadscuratorium Amsterdam logo

  Motie 1670_naoorlogse monumentale wandkunst

 • Stadscuratorium Amsterdam logo

  Motie 839.20. Nadif c.s. Aanpak discriminatie (inclusieve openbare ruimte)

 • Stadscuratorium Amsterdam logo

  Advies uitvoeringskader 21-24, brief aan wethouder juli 2020

 • Stadscuratorium Amsterdam logo

  Kunstenplan 21-24

 • Stadscuratorium Amsterdam logo

  Advies collectie-inventarisatie en ontsluiting KIOR Amsterdam

 • Stadscuratorium Amsterdam logo

  Besmette beelden_statement SCA 8 juli 2020

 • Visie Aanpak Binnenstad- Tussen thuiskomen verdwalen en op bezoek zijn; kunst in de gelaagde stad

 • Een mens is een mens door andere mensen, Vincent van Velzen in opdracht van CBK Zuid-Oost, t.b.v. publicatie Nelson Mandela Memorial

  Essay uit publicatie Nelson Mandela Memorial. Gemaakt door CBK Zuidoost naar aanleiding van de realisatie en feestelijke opening van het Nelson Mandela Gedenkteken Amsterdam, in het Nelson Mandelapark

 • Stadscuratorium Amsterdam logo

  Logboek SCA 2018 – 2022

 • Stadscuratorium Amsterdam logo

  Huishoudelijk Reglement (HHR): Declaratie-afspraken Stadscuratorium

 • Kunstwerk Metrostation Sixhaven

  In het nieuwe station Sixhaven van de Noord/Zuidlijn komt een kunstwerk. Op 3 juli 2019 is het Stadscuratorium geïnformeerd over de achtergronden van het project, de architectuur van

 • Senza Parole - Bert van Loo

  Kunstwerk Senza Parole moet plaatsmaken in de gebiedsontwikkeling van het Osdorperplein CNW vanwege herinrichting. De aanvankelijke stellingname vanuit project en beheer was dat het beeld niet te redden

 • Schenking beeld Anne Frank - Mariette Coppens

  In juni 2019 hebben de kinderen van de Antwerpse beeldhoudster Mariette Coppens een brief gestuurd aan het college van B&W van Amsterdam betreffende de door hun moeder in

 • Schenking kunstwerk De Strandwachter - Studioworks Design

  Strandwachters zijn zit- en ligobjecten die een route vormen door DUIN, over het Almeerderstrand, over de dijk en langs Marina Muiderzand naar het catamaranstrand in Almere. Er zijn

 • Prijsvraag landmark Sluisbuurt

  De Sluisbuurt is een nieuw te ontwikkelen buurt op de punt van het Zeeburgereiland. De komende jaren zal hier gebouwd worden aan een wijk voor ca. 5500 woningen

 • Verwijdering graffiti NDSM-plein

  Juist door het artistieke, creatieve, bohemian imago van het NDSM-terrein, is het NDSM-terrein één van de plekken die in de gemeente Amsterdam bijdraagt aan de gewenste spreiding van

 • Kunstwerk Judith de Leeuw, Fokke Simonszstraat - Judith de Leeuw

  Beeld: Parool

 • Jacoba van Tongeren - Fabio Pravisani

  De stichting Jacoba van Tongeren, waarin o.a. familie zit van een van de leden van de Groep 2000, Paul van Tongeren, de auteur van haar biografie, en Karel

 • Drie beelden Hans van de Bovenkamp  - Hans van de Bovenkamp

  Tijdens Art Zuid 2017 zijn drie beelden van Hans van de Bovenkamp geplaatst in het plantsoen op het Mahlerplein. Ze zijn gemaakt van roestvrij staal en dragen de