Stadscuratorium Buiteneiland Amsterdam IJburg

Amsterdam krijgt er een groen eiland bij

Een groen, natuurrijk en langgerekt eiland in het IJmeer met voorzieningen voor sport, kunst en cultuur: dat is Buiteneiland. Dit eiland van 45 hectare wordt het sluitstuk van IJburg. Een unieke plek voor álle Amsterdammers om te wandelen, ontspannen en genieten. Het Stadscuratorium Amsterdam is betrokken geweest bij de totstandkoming van de plannen; nu is het mogelijk om als bewoners inspraak te hebben. Tot 22 december 2020 kunt u reageren op het plan.

Het eiland wordt groen met nieuwe natuur, veel water en hoogteverschillen. De noordkant krijgt een stoere aanblik met veel steen; daar zijn de meeste golven. De zuidkant krijgt juist veel riet. Het eiland biedt ook ruimte voor sport, kunst en cultuur. Eventueel worden maximaal 500 woningen op het eiland gebouwd; dit ligt nog niet vast.

Grond komt uit bouwprojecten
Het eiland wordt circulair gebouwd. Dat wil zeggen dat de grond uit andere bouwprojecten komt. Deze wijze van landmaken kost meer tijd, in totaal ongeveer 20 jaar. In deze periode worden wel steeds delen opgeleverd voor gebruik.

Het eiland gaan we samen met Amsterdammers inrichten. In elke fase vragen we omwonenden, belanghebbenden en geïnteresseerden om mee te denken. Nu ligt eerst het plan ter inspraak. Daar kunt u tot en met 21 december 2020 op reageren. De reacties komen waar mogelijk terug in het plan. Het plan wordt definitief vastgesteld in het voorjaar van 2021.

Laatste eiland in IJmeer
Buiteneiland is het laatste eiland van IJburg. Het is deel van de tweede fase van IJburg met Centrumeiland en Strandeiland. De aanleg begint in 2022 of 2023. Daarna is IJburg klaar. En hebben we er een gloednieuw, volwaardig stuk stad bij.