De Borcht

Joost Conijn

Stadsdeel Zuid gaf in samenwerking met het Amsterdamse Fonds voor de Kunst aan vijf kunstenaars de opdracht een nieuwe entree te ontwerpen voor het Amstelpark in 2006. Het doel daarbij was om de functie van het Amstelpark als attractiepark te versterken, met de ambitie om de toegangen praktisch functioneel te maken en als daad van artistieke vormgeving.

Eén van de resultaten werd entree ‘De Borcht’ door Joost Conijn, gelegen aan de achterkant van het Amstelpark nabij de molen. Het bestaat uit een groot hekwerk met een draaiend middengedeelte dat scharniert over een hoek van 45 graden. Het hekwerk is onstaan vanuit de associatie met een pop up boek waarbij door het te openen een ruimtelijk beeld ontstaat, opgebouwd uit openklappende, platte vlakken. Bij sluiting van het hek is het boek en daarmee ook het parkterrein weer gesloten.

Beeld: Buitenkunst Amsterdam

Het stadscuratorium plaatst iedere week een Sunday Sculpture op Instagram, het verhaal achter een kunstwerk in de openbare ruimte dat de stad Amsterdam kleur geeft.