Wonen is geen gunst maar een recht

Tine Hofman

De Nieuwmarktbuurt heeft een bekend en turbulent verleden waarin woonrecht-activisten in felle conflicten terechtkwamen met handhavende machten, naar aanleiding van de aanleg van de metrolijn waarvoor veel gebouwen moesten wijken. De metrolijn kwam er, maar de protesten waren niet geheel zonder resultaat. Zo werd er na de sloop veel met buurtbewoners samengewerkt in de totstandkoming van de nieuwe (sociale) woningbouw. Als herinnering aan deze geschiedenis zijn er in het metrostation van Nieuwmarkt vijf kunstwerken geplaatst die, naar gelang het links-collectivistische gedachtegoed van de makers, samen een collectief werk vormen. De betrokken kunstenaars waren Roel van den Ende, Louis van Gasteren, Bert Griepink, Jan Sierhuis en Tine Hofman.

Het ensemblekunstwerk in station Nieuwmarkt is gemaakt in opdracht van de stad Amsterdam, op advies van de Werkgroep Kunstzaken Metro, en in samenspraak met de bewoners van de Nieuwmarktbuurt. Wonen is geen gunst maar een recht maakt deel uit van dit geheel. Om het kunstwerk van Tine Hofman te kunnen ‘lezen’, moet je over de middenlijn van het perron lopen en afwisselend links en rechts naast je kijken. Hofman, die zelf in de Nieuwmarktbuurt woonde, voerde actie tegen de aanleg van de metro en schreef protestgedichten, maar had geen aspiraties als kunstenaar. Ze heeft haar tekst bewust onderdeel van de vloer gemaakt, om zo het gevoel van de buurbewoners over te brengen ‘dat er over ons heen gelopen is’.

Beeld: Buitenkunst Amsterdam