Een nieuwe invulling aan de traditie van Nelson Mandela Monumenten

Het Nelson Mandela Gedenkteken, ontworpen door de Zuid-Afrikaanse kunstenaar Mohau Modisakeng, werd vorige zomer verkozen uit een drietal voorstellen. Het ontwerp heeft nu haar definitieve vorm gevonden en zal in de zomer van 2021 worden onthuld in het Nelson Mandelapark in Amsterdam Zuidoost.

Het Stadscuratorium Amsterdam schreef een advies over het werk:

“Mohau Modisakeng maakt een ontwerp voor het Nelson Mandela gedenkteken in het Nelson Mandela park waarmee hij een nieuwe invulling geeft aan de traditie van Nelson Mandela Monumenten. Op de plek waar onlangs de demonstraties van Black Lives Matter plaatsvonden, wordt nu een thematisch relevant en innovatief kunstwerk gerealiseerd. Een kunstwerk dat van belang is voor het stadsdeel, voor de stad en dat internationaal inspirerend kan zijn wat betreft een nieuwe benadering van de vormgeving van standbeelden en het betrekken van de bevolking bij de totstandkoming ervan. […] Zowel op grond van de beeldende kwaliteit, het participatief opdrachtgeverschap, de urgentie en de innovatieve benadering van het Mandela monument adviseert het Stadscuratorium om verder te gaan met realisatie van dit ontwerp”.

Het Nelson Mandela Gedenkteken van Mohau Modisakeng bestaat uit een groep van zeven losse, deels gefragmenteerde, portretten die samen één geheel vormen. De gezichten die samen het beeld vormen zijn afgietsels van gezichten van anonieme Bijlmerbewoners. De beeldengroep zelf staat op een betonnen platform met daar in opgenomen een citaat van Mandela: ‘”We are human through the humanity of others”.

Mandela heeft de strijd tegen Apartheid gewonnen met de inzet van velen. Modisakeng wil met zijn werk tonen dat Mandela het gezicht is van vele gezichten. Oók van mensen in Amsterdam Zuidoost. Het strijden voor zelfbeschikking was een drijvende kracht in het handelen van Mandela. Trots zijn op je afkomst en op wie je bent waren voor hem belangrijk. Deze aspecten worden gereflecteerd in het kunstwerk dat het gebruik maakt van ‘portretten’ van Bijlmerbewoners.

De realisatie van dit werk is een opdracht vanuit Stadsdeel Zuidoost / Gemeente Amsterdam aan Mohau Modisakeng onder regie van CBK Zuidoost.