Live Stadsdialoog #4: “De verhalen van de stad verbeeld: hoe inclusief is de publieke ruimte?”

Tijdens de eerste corona lockdown waren we ons ineens meer bewust van onze leefomgeving en leken we opeens veel meer te zien in de stad. De waarde van onze de gedeelde openbare ruimte werd zichtbaar, tastbaar, voelbaar. Hoe we ons in het publieke domein tot elkaar verhouden, dat we er samen gebruik van maken en dat het belangrijk is elkaar te zien en de ruimte te geven. De Black Lives Matter-beweging brengt een andere focus op de openbare ruimte. Overal ter wereld stonden beelden van koloniale en racistische personen ter discussie en sommigen werden daadwerkelijk verwijderd. De Amsterdamse gemeenteraad nam in juli motie 839 aan waarin het college van burgemeester & wethouders de opdracht kreeg om de openbare ruimte inclusiever te maken.

Livestream
woensdag 9 december
19 – 21 uur

Na de eerste Stadsdialogen als video te hebben gepubliceerd, presenteert Stadscuratorium Amsterdam voor het eerst een live Stadsdialoog getiteld De verhalen van de stad verbeeld: hoe inclusief is onze publieke ruimte?. Deze avond wordt er gesproken over de stad als levende plek in ontwikkeling. Tijdens drie tafelgesprekken is oog voor uiteenlopende gebruikers en bewoners en de verschillende verhalen die in de stad aanwezig zijn. De betwiste (en soms bekladde) beelden in de publieke ruimte van Amsterdam komen aan de orde en gaan we in gesprek over de toekomst van de openbare ruimte in de stad. Samen met wethouder Touria Meliani en verschillende kunstenaars, opdrachtgevers en ontwikkelaars werpt Stadscuratorium Amsterdam de vraag op: hoe inclusief is onze publieke ruimte? 

Gasten zijn o.a: Claudia Linders, Hans van Houwelingen, Patricia Kaersenhout, Lesley Bamberger, Nabila Bouabbouz, Vincent van Velsen, Imane Nadif, Touria Meliani, Jeroen Boomgaard, Karin Daan, Antonis Pittas, Annemarie de Wildt, Floor Ziegler, Selby Gildemacher en Stephanie Schuitemaker.

Aan het begin van de avond zal Stadscurator Annemarie de Wildt vertellen over de totstandkoming van openbare kunst in het verleden. Verder zal de Stadsdialoog bestaan uit drie tafelgesprekken waarbij kunstenaars, stadsmakers, opdrachtgevers en leden van het Stadscuratorium in gesprek gaan onder leiding van moderator Ama van Dantzig. De gesprekken zullen onder andere gaan over het ‘gebruik’ van beelden, het herdenken en de (on)zichtbaarheid van problematische geschiedenis; er wordt gekeken naar wat er nodig om tot een meer inclusieve openbare ruimte te komen en op welke manier kunst hier een rol in kan spelen. Ook gaan we het hebben over de toekomst: Hoe kunnen de gemeente, het Stadscuratorium, ontwikkelaars en buurtbewoners samenwerken om de stad een plek te maken waarin ieders verhaald wordt verbeeld?

Stadsdialoog live volgen
De Stadsdialoog #4 vindt op woensdagavond 9 december plaats in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam. Wegens de maatregelen omtrent COVID-19 is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar in de zaal. Gelukkig is de Stadsdialoog gratis te volgen via een livestream

Heb je een prangende vraag aan een van de gasten? Of wil je de Stadsdialoog toch bijwonen in de OBA? Stuur een email naar Programma manager Anouk Piket via anouk.piket@stadscuratorium.nl. 

Meld je hier aan via het Facebook evenement

De livestream van de Stadsdialoog vind je hier 

Pers
Voor persvragen kun je contact opnemen met Manager PR/communicatie Ellis Kat via ellis.kat@stadscuratorium.nl

Beeld: Matthew Darbyshire, 11 Rue Crubellier, 2018, Stadionplein, Amsterdam-Zuid. Foto: Lard Buurman

Tip
Een dag voor Stadsdialoog #4, presenteert NDSM het programma (Un)monumenting bij Pakhuis de Zwijger en is ook te volgen via een livestream. Tijdens deze middag wordt ingegaan op de vragen: ‘Hoe zien de monumenten van de toekomst eruit?’ en ‘Wie worden er gerepresenteerd en waarom?’. Meer informatie vind je hier.