NIEUWE ADVISEUR: SUZANNE SANDERS 

Vanaf 1 februari 2022 is Suzanne Sanders lid van Stadscuratorium Amsterdam. SCA heeft hiermee de gewenste aanvulling gevonden binnen het team van leden, die ieder vanuit een eigen expertise bijdragen aan maatschappelijke, ruimtelijke en praktische aspecten rondom kunst in de openbare ruimte.

Suzanne Sanders is kunsthistoricus en curator. Vanuit die achtergrond specialiseerde ze zich in inter- en transdisciplinair werken. Ze beschouwt de dynamiek van de gedeelde ruimte van de stad als de ultieme transdisciplinaire context, waarbinnen ze graag bruggen bouwt tussen stedelijk beleid, de stad, burgers, bedrijfsleven en kunst en cultuur.   

Suzanne Sanders is een aanwinst voor SCA omdat ze zich vanuit haar persoonlijke (queer, intersectionele) achtergrond en drive richt op sociale vraagstukken. Ze verdiept zich in de krachtenvelden die in de huidige stad bepalen wie eigenaar is van de gedeelde ruimte, wiens verhalen en geschiedenissen we vertellen, wie (niet) gezien wordt en wat de effecten daarvan zijn.

Zelf motiveert ze haar betrokkenheid bij SCA als volgt: “een ruimte is niet automatisch inclusief als die divers is en daarom stel ik graag de ‘andere vraag’ : wat/wie wordt (nog) niet (genoeg) gezien? Ik wil vanuit een intersectionele sensitiviteit bijdragen aan een stad die genereus durft te zijn, die de (historische en sociale) meervoudigheid en gelaagdheid van de stedelijke ruimte erkent en op een hedendaagse manier benut.”