Nieuwe secretaris: Nils van Beek

Vanaf september 2023 wordt Nils van Beek de nieuwe secretaris van Stadscuratorium Amsterdam. Hij neemt hiermee het stokje over van Tanja Karreman, die na een periode van twee jaar als adviseur en twee jaar als secretaris afscheid neemt van het stadscuratorium.

Nils van Beek is kunsthistoricus, adviseur en curator van publieke kunstprojecten door heel Nederland en soms daarbuiten. Hij werkte als curator voor SKOR en TAAK, waarvan hij mede-oprichter was, en was als theoriedocent onder meer verbonden aan ArtEZ Bachelor BEAR Fine Art in Arnhem.

Van Beek: “Wat mij zo aantrekt in het werken aan kunstprojecten in de openbare ruimte is, behalve liefde voor blikverruimende kunst, dat de openbare ruimte een weerslag is van hoe we met elkaar samenleven. Welke regels gelden er en waarom, welke kennis en vaardigheden liggen eraan ten grondslag? Welke verhalen worden er verteld en gehoord, en vanuit welk perspectief? Voor welke gebeurtenissen en personen wordt de onvermijdelijke vergetelheid nog wat uitgesteld in de vorm van een monument? En hoe geven we rekenschap van de asymmetrische verdeling van representatie, macht en welvaart tussen overheid, bedrijven en burgers en tussen hen onderling? 

De totstandkoming van een publiek kunstwerk zet dat allemaal in beweging en maakt het zichtbaar, juist ook als er obstakels bij te overwinnen zijn. Ik vind het mooi dat het SCA een open dialoog met de stad over zulke processen belangrijk vindt, het als een wezenlijk bestanddeel van elk project beschouwt. De stad biedt daarvoor in mijn ogen het ideale schaalniveau. De stad is nooit af, er zijn steeds nieuwe thema’s, uitdagingen en kansen. Ook zijn er altijd situaties die worden herzien en thema’s waarover voortschrijdend inzicht is verworven. Ik ben er trots op om met het SCA ook wat bij te kunnen dragen aan de leefwereld van mensen in die prachtige stad Amsterdam.”

Het SCA kijkt uit naar het aantreden van Nils van Beek, en wenst Tanja Karreman veel succes bij haar nieuwe functie als senior adviseur collectie percentagekunst voor het Rijksvastgoedbedrijf.

Beeld: Eva Faché/Volkskrant