Onthulling Nelson Mandela monument in Amsterdam Zuidoost

Feestelijke Onthulling
Nelson Mandela Gedenkteken
Datum: zondag 5 september 2021
Inloop: 14:15 uur
Tijd: 14:30 – 16:00 uur
Locatie: Nelson Mandelapark, Amsterdam Zuidoost (aan de noordkant van het park, gezien vanaf het Bijlmer Parktheater)

Het Nelson Mandela Gedenkteken Amsterdam gemaakt door de Zuid-Afrikaanse kunstenaar Mohau Modisakeng wordt op zondag 5 september 2021 feestelijk onthuld door burgemeester Femke Halsema in het Nelson Mandelapark. Stadsdeel Zuidoost en de stad Amsterdam krijgt met dit kunstwerk een object van internationale allure binnen haar grenzen.

Over het gedenkteken
Het ontwerp van Modisakeng is geïnspireerd op onder andere het volgende citaat van Mandela: ‘We zijn menselijk door de menselijkheid van anderen’. Dit is ook in kern de essentie van de Afrikaanse filosofie van Ubuntu: vrij vertaald ik ben omdat wij zijn. De mens opereert niet als individu, maar is onderdeel van een gemeenschap waarvan hij afhankelijk is, van kan leren en door wordt gevormd. Deze tekst is aangebracht op de rand van een enorme ronde ‘sokkel’. Op deze sokkel zijn rondom zeven bonzen portretten gepositioneerd. Gedurende de ontwerpfase maakte Modisakeng – als onderdeel van het participatieproces – portretschetsen van bewoners uit stadsdeel Zuidoost die de basis voor het ontwerp vormden. In de avond krijgt het beeld een nieuwe dimensie door de verlichting van binnen uit. 

Een gedenkteken ter ere van Nelson Mandela: de totstandkoming
In 2014 is het voormalige Bijlmerpark door de gemeente Amsterdam omgedoopt tot het Nelson Mandelapark. Naast een naamswijziging zou er ook een gedenkteken komen in het park ter ere van Nelson Mandela, dit in opdracht van voormalig burgemeester Eberhard van der Laan. In 2018 startte het Centrum voor Beeldende Kunst Zuidoost (CBK Zuidoost) in opdracht van stadsdeel Zuidoost met de begeleiding en coördinatie van het Nelson Mandela gedenkteken. Het was uitdrukkelijk de bedoeling om geen portret van Mandela te maken, zoals er al heel veel op allerlei plekken in de wereld staan. Vervolgens begon de selectieprocedure voor de kunstenaar en participatieprocedure met bewoners. In juli 2019 werd uit de inzendingen van kunstenaars door een commissie gekozen voor het ontwerp van kunstenaar Mohau Modisakeng (1986, Soweto).

 Het Stadscuratorium Amsterdam over het gedenkteken 
Het werk staat in een lange traditie van Mandela-monumenten over de hele wereld. Daarin neemt het een unieke positie in omdat het beeld in Zuid-Oost het eerste Mandela-monument is dat niet Mandela zelf afbeeldt, maar juist de ander. Het staat  daarmee geheel in de geest van Mandela en is ook een nieuwe benadering van monumenten en gedenktekens, waarbij niet de persoonsverheerlijking centraal staat maar juist de nadruk wordt gelegd op het creëren van gemeenschappelijkheid en openbaarheid, vanuit diversiteit. SCA waardeert de wijze waarop de kunstenaar het gedachtengoed van Mandela centraal zet met de verbeelding van de ander. Tekst en beeld representeren ‘zelfbeschikking’, ‘saamhorigheid’ of ‘ubuntu’. 

Aanmeldlink
Wil je bij de onthulling zijn? Aanmelden is voor deze gelegenheid verplicht in verband met de Covid-maatregelen.
Je kunt je via deze link aanmelden. Wees er snel bij, zodat je verzekerd bent van een plek. Na aanmelding zie je een link met een pdf. Klik op deze link en sla hem op op je telefoon of print hem uit.