Stadsdialogen

Het Stadscuratorium wil ruimte scheppen voor betrokkenheid van en draagvlak onder bewoners, gebruikers en financiers, door het organiseren van vernieuwende programma’s met publieke debatten en door informatie over kunstwerken in de publieke ruimte zowel digitaal als op locatie beter te ontsluiten. Via een reeks van online fragmenten gaan de leden van het Stadscuratorium in gesprek met makers en belanghebbenden over kunst in de openbare ruimte van Amsterdam. 

In de eerste fragmenten zullen de thema’s participatie, representatie en inclusiviteit het uitgangspunt vormen: Amsterdam voor alle Amsterdammers. Deze gaan in op, hoe in een nieuwe wijk een ontmoetingsplek de gezamenlijke ruimte voor de toekomst kan vormen; hoe een stadsdeel in transitie behoefte heeft aan helden, verhalen en een gemeenschappelijkheid die de waarde van authenticiteit benadrukt; en hoe de perceptie op ontmoetingen in de openbare ruimte soms anders is dan de werkelijkheid en hoe gestimuleerd kan worden dat mensen hun plek op straat innemen. Deze voorbeelden laten zien hoe kunst een uiteenlopend en breed begrip is en de openbare ruimte voor alle Amsterdammers, de stad als woonplaats en de straat als verlengde van onze individuele huizen. Daar waar we samen komen, waar we samen herinneren en waar we samen zijn. 

In deze reeks Stadsdialogen komen de projecten en visies van Jeanne van Heeswijk, Afaina de Jong en Simon(e) van Saarloos aan bod.

In de daarop volgende Stadsdialogen zullen de onderwerpen transparant opdrachtgeverschap en de Collectie Amsterdam centraal staan. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven. 

Lammetjes met tanden

Op woensdag 9 december 2020 vond de eerste live Stadsdialoog plaats. Onder de titel Hoe inclusief is onze publieke ruimte? gingen verschillende kunstenaars, opdrachtgevers en ontwikkelaars in gesprek

Stadsdialoog #4: Hoe inclusief is de publieke ruimte?

Heb je de eerste live Stadsdialoog van woensdag 9 december gemist? Kijk de avond terug via de bovenstaande video. Tijdens de eerste corona lockdown waren we ons ineens meer bewust

Stadscuratorium Amsterdam Afaina de Jong Vincent van Velsen Stadsdialoog

Stadsdialoog #3: De Hangvolwassene

“Het zou interessant zijn wanneer er in Amsterdam meer plekken komen die zijn ontworpen door vrouwen of mensen met een migratie-achtergrond. Zo wordt de publieke ruimte meerstemmig.” Kunst

Live Stadsdialoog #4: “De verhalen van de stad verbeeld: hoe inclusief is de publieke ruimte?”

Tijdens de eerste corona lockdown waren we ons ineens meer bewust van onze leefomgeving en leken we opeens veel meer te zien in de stad. De waarde van onze de

Het Blauwe Huis IJburg Stadscuratorium Jeanne van Heeswijk

Stadsdialoog #2: Het Blauwe Huis

“Een culturele vrijplaats waar bewoners de omgeving in eigen handen kunnen nemen.” De openbare ruimte van Amsterdam is voor iedereen; van iedereen. En dat geldt ook voor de

Simone van Saarloos Vincent van Velsen

Stadsdialoog #1: Herdenken Herdacht

“Wie bepaalt wat er wordt herinnerd en herdacht, en waarom?“ De afgelopen maanden lijken we opeens veel meer te zien in de stad en bewust te zijn van