Tour Muren van West

Stadsdeel West werd in de afgelopen jaren steeds vaker door bewoners, kunstenaars en woningcorporaties gevraagd om muurschilderingen te faciliteren. Daartoe heeft het stadsdeel besloten om in 2019 een meerjarig project te lanceren waarin actief de samenwerking wordt opgezocht tussen professionele kunstenaars én bewoners.

Dit najaar wordt de audiotour Muren van West gelanceerd. De verhalen achter de schilderingen komen tot leven en kunstenaars en buurtbewoners vertellen over de Muren van West. Bij elke muurschildering vind je een QR-code en alle inwoners van Bos en Lommer krijgen een speciaal voor Muren van West ontwikkelde routekaart in de bus.

De tour kun je of zelf maken, of je kunt meefietsen met de maandelijks georganiseerde tour: met een groep van maximaal 20 deelnemers maak je een fietstocht langs alle muurschilderingen. De tours worden begeleid door Urmi Blikslager, een zeer betrokken bewoner van de Kolenkit.

Meer info