2021

Advies raadsvoordracht percentageregeling

Op maandag 2 maart heeft de directie Kunst en Cultuur het bijgaande conceptvoorstel voor de Raadsvoordracht percentageregeling Kunst in de Openbare Ruimte (KiOR) voorgelegd aan het stadscuratorium met het verzoek hierop te adviseren.

Het stadscuratorium (SC) ondersteunt het initiatief voor de Raadsvoordracht percentageregeling en –het voorstel tot specificeren van – de Amsterdamse aanbestedingsregels voor Kunst in de Openbare ruimte van harte en kijkt met verwachting uit naar de potentiële impuls die de percentageregeling kan geven aan de kwaliteit van de Kunst in de Openbare Ruimte in Amsterdam.

Zie hier de Voordracht voor de raadsvergadering over de Percentageregeling Kunst in de Openbare Ruimte.