Stadscuratorium Amsterdam logo
2023 - SCA.23.203

Muurschildering Chasséstraat

Muren van West vraagt advies in verband met een muurschildering in de Chasséstraat op initiatief van de
bewoners van Chassestraat 63. De Meidoorn (Madeleine Schoute) hebben Muren van West, i.c. Nanna Kassenaar, gevraagd om hen te helpen bij het realiseren van een muurschildering. SCA ondersteunt het initiatief om op deze muur een schildering te maken, die de buurt en met name het schoolplein kan verlevendigen. SCA beveelt aan om de kunstenaar uit te nodigen een meer site specific werk te maken, omdat dat de kracht is van het project Muren van West en van muurschilderingen in het algemeen.