2023 - SCA.23.173

Muurschildering Ramses Shaffy

Ramses Shaffy spreekt nog steeds tot de verbeelding, hoewel veel mensen die voorbij het Sarphatihuis lopen waarschijnlijk niet weten dat hier een portret van de zanger te zien is doordat de schildering in slechte staat verkeerd. Zowel vanuit Stichting Amsta, eigenaar van het Sarphatihuis, als vanuit buurtbewoners is veel waardering voor de muurschildering. De artistieke waarde van het portret is niet zeer groot maar in dit geval gaat het vooral om de culturele en maatschappelijke waarde. SCA adviseert een kunstenaar te vragen het portret plus de uitroep te herstellen met als voorbeeld de oorspronkelijke schildering uit 2009/2010, een anti-graffitilaag aan te brengen, het werk op te nemen in de collectie kunst in de openbare ruimte en een tegel aan te brengen in het trottoir.