2022 - SCA 22.096

Pergola’s

De vraag van Stadsdeel West aan het SCA of de staalconstructies met hardsteen in de Gerrie Knetemanlaan als kunst kunnen worden beschouwd, roept interessante vragen op over de definitie van kunst. Het advies aan stadsdeel West is om het beheer van de Pergola’s over te dragen aan Gebiedsbeheerder Stadswerken en V&OR-Stedelijk Beheer, waarbij zowel het onderhoud van de constructies als de beplanting als essentieel worden beschouwd en bewoners bij de transformatie worden betrokken.

Beeld: Cordaan