2023 - SCA.23.181

Reflectietuin Hollandsche Schouwburg

De tuin van de Hollandsche Schouwburg werd tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikt als luchtplaats voor de joodse Amsterdammers, die in door de nazi’s in de schouwburg gevangen gehouden werden om ze te kunnen deporteren. SCA is positief over het voornemen om de tuin door middel van plaatsing van een kunstwerk een onderdeel te maken van het bezoek aan het (toekomstige) Holocaust museum tegenover de herdenkingsplaats in de Hollandsche Schouwburg. Met de inrichting van de reflectietuin naar ontwerp van Gabriel Lester en door de terugplaatsing van het eeuwige licht, wordt zorgvuldig voortgebouwd op de bestaande inrichting van de gedenkplaats.