2021 - SCA 21.058

Theo Niekus gedenkteken

Na het overlijden van stadsfotograaf Theo Niekus in 2019, is er een adviesaanvraag gedaan om een gedenkteken op het Damrak in Amsterdam plaatsen. SCA adviseert terughoudendheid, en stelt voor dat een website als eerbetoon passender zou kunnen zijn gezien de drukte van de locatie en de afwezigheid van een kunstenaarsontwerp voor het voorgestelde gedenkteken.