Stadsdialoog #1: Herdenken Herdacht

Wie bepaalt wat er wordt herinnerd en herdacht, en waarom?

De afgelopen maanden lijken we opeens veel meer te zien in de stad en bewust te zijn van onze leefomgeving. De waarde van onze gedeelde ruimte werd zichtbaar, tastbaar, voelbaar. Hoe we ons in het publieke domein tot elkaar verhouden, dat we er samen gebruik van maken en dat het belangrijk is elkaar te zien en de ruimte te geven. Het Stadscuratorium Amsterdam presenteert ‘Stadsdialogen’, nu noodzakelijkerwijs als video, waarin wordt gesproken over de stad als levende plek in ontwikkeling. In de dialogen is oog voor uiteenlopende gebruikers en bewoners en de verschillende verhalen die in de stad aanwezig zijn. Hoe kunnen alle elementen een plek krijgen in Amsterdam? In de eerste serie fragmenten zullen de thema’s participatie, representatie en inclusiviteit het uitgangspunt vormen: Amsterdam voor alle Amsterdammers.

In Stadsdialoog #1 gaat stadscurator Vincent van Velsen in gesprek met filosoof en schrijver Simon(e) van Saarloos. Tijdens deze ontmoeting wordt ingegaan op de manier waarop monumenten levend en relevant gehouden kunnen worden. De aanleiding is gevormd door het boek Herdenken Herdacht van Van Saarloos en het kunstwerk the spread of a mo(nu)ment dat zij in samenwerking met TAAK aan het ontwikkelen is. In dit werk wordt ingegaan op het maken van de geschiedenis van de toekomst in het heden: “Hoe kunnen we het NU herdenken?”.

Verder lezen
Het boek Herdenken herdacht van Simon(e) van Saarloos bestel je via deze link. Meer informatie over het kunstwerk the spread of a mo(nu)ment vind je hier.

Achtergrondinformatie over de ‘Stadsdialogen’ vind je hier.